Úprava reprezentativních prostor

Realizace projektu


S čím za námi přišel zákazník

Měli jsme navrhnout a realizovat venkovní úpravy celého areálu Moravských kováren, a.s. v Jihlavě. Klient požadoval terénní úpravy kolem nově postavené administrativní budovy podniku a zkulturnění celého areálu.

Navrhnuli jsme řešení

  • u nové budovy teréní úpravy a rozdělení ploch obrubníky a položení travních rohoží
  • v areálu výsadbu živých plotů, keřů a květin
  • celkový vzhled a osázení velkého parkoviště
  • závlahový automatický systém RAINBIRD


Závlahové systémy

Firma RAIN BIRD vyrábí automatické zavlažovací systémy už více než 20 let. Její výrobky se uplatní nejen na zahradách rodinných domů, ale i v městských parcích a různých sportovištích.

Přečtěte si více

Průběh zakázky

Před samotnou úpravou terénu jsme museli nejdříve rozplánovat a položit potrubí pro závlahový systém. Při terénních úpravách jsme museli počítat s větší vrstvou kvalitní zeminy, aby se výsadbě dařilo. Naplánované plochy zeleně jsme oddělili úzkým obrubníkem a položili travní rohože, které zarostou souvislým travním porostem do 14 dnů. Zbylé plochy jsme osázeli vhodnými květinami, keři ale i vzrostlejšími stromy a zamulčovali kůrou. Podařilo se nám vytvořit příjemné prostředí výrobního podniku, které vyžaduje mnimální údržbu.